Vereniging van Accountancy Studenten (VAS)

De VAS (Vereniging van Accountancy Studenten) is opgericht in 1971 als belangenbehartiger van alle accountancystudenten in Nederland. Sinds 2015 is zij een officiële studievereniging van Nyenrode. De VAS heeft ongeveer 2.500 leden.
 
De VAS heeft op verschillende wijzen invloed op het programma van de opleiding.
Studenten van de opleiding tot Accountant laten hun visie en mening op bepaalde zaken horen tijdens de maandelijkse Studieraad. De input vanuit deze raad wordt door het bestuur meegenomen in gevraagd én ongevraagd advies aan de programmadirectie van de opleiding. De VAS bezet tevens zetels in de Opleidingscommissie en geeft ook hier de stem van de student door. Verder heeft de VAS nauwe banden met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), die verantwoordelijk is voor de 3-jarige praktijkstage die voorafgaat aan het behalen van het RA-diploma.
 
De VAS vergadert regelmatig met medewerkers van de Nyenrode Business Universiteit in de Stuurgroep Kwaliteitszorg, waarin diverse klachten en zienswijzen van studenten worden besproken met betrekking tot de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.
De VAS en de Universiteit streven op deze manier naar een continue ontwikkeling van de opleiding en het behoud van de kwaliteit.
 
Wat kan de VAS voor jou betekenen?
Jij kan bijdragen aan een prachtig netwerk van jonge professionals. De VAS bestaat uit drie primaire organen: de Studieraad, de Activiteitencommissie en de Klachtencommissie. Elke Accountancystudent is automatisch lid en is welkom zich bij een van de organen aan te sluiten.
 
De Studieraad wordt elke eerste maandag van de maand gehouden op Nyenrode in Breukelen. Hier kan je jouw mening en ervaring delen en ideeën en suggesties laten horen. Dit is niet alleen zeer interessant maar ook een laagdrempelige manier om in contact te komen met studiegenoten.
 
De Activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten voor VAS-leden, zoals het jaarlijkse zeilweekend, een (lustrum)feest en de citytrip. Je kan je als accountancystudent aansluiten bij de organisatie van deze evenementen.
 
De Klachtencommissie is er voor al jouw klachten inzake de studie of studie gerelateerde zaken. Door onze nauwe betrokkenheid bij Nyenrode kunnen wij er alles aan doen jouw klacht zo goed mogelijk in behandeling te nemen. Klachten worden ook meegenomen in de vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteitszorg.
 
Je kan voor meer informatie de site www.vasonline.nl raadplegen, of je vraag mailen naar secretariaat@vasonline.nl.

 

Contact us

Program Information
+31 (0)346 291 291